XVIII wiek

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVIII wiek, XIX wiek i I Wojna Światowa

Postać Napoleona postrzegana jest na świecie, jako kontrowersyjna - przez niektórych uważany za jednego z najwybitniejszych mężów stanu, przywódców - wodzów, strategów wojny, jak też reformatorów ustroju państwowego i prawa (Kodeks Napoleona); przez innych z kolei uznawany za egotystę, tyrana i agresora. W Polsce, z uwagi na wiązanie z osobą Napoleona w okresie Zaborów ogromnych nadziei społeczeństwa polskiego na odzyskanie niepodległości w polskiej tradycji niepodległościowej, jak też romantycznej idea napoleońska oraz uwielbienie dla osoby Napoleona było przejawem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny oraz wyrazem poczucia tożsamości narodowej Po III rozbiorze Polski ludnośc polska żyła jeszcze wspomnieniami Sejmu Wielkiego i insurecki kościuszkowskiej, nie chciała się pogodzić z utratą niepodległości. Skolei zaborcy liczyli na poparcie magnaterii i bogatej szlachty, uważali,...

Więcej o: Polska tradycja niepodległościowa za Napoleona

Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Historia, Historia Polski, XVIII wiek

Według przybliżonych obliczeń terytorium Rzeczypospolitej w siódmym dziesięcioleciu XVIII w. wynosiło 733 500 km2, 3 a liczba ludności około 11 min. W tym samym okresie Francja liczyła około 24 min ludności, a Wielka Brytania 12 min. Całą Europę, zamieszkiwało około 150 min ludzi. Biorąc pod uwagę wielkość terytorium i liczbę ludności można by uważać Polskę połowy XVIII w. za kraj silny i potężny. Tak powierzchownie uformowany pogląd nie odpowiadałby jednak faktycznemu stanowi rzeczy. Środkowa i wschodnia Europa w połowie XVIII w. trwała jeszcze ciągle w epoce gospodarki feudalnej. W Prusach, Austrii, Polsce, Rosji i Turcji istniało nadal poddaństwo i pańszczyzna, rolnictwo stanowiło podstawowe źródło dochodów, a rozwój gospodarki towarowej przebiegał powoli. Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczpospolita Polska nadal była państwem wielkim i stosunkowo ludnym....

Więcej o: Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Historia, Historia powszechna, XVIII wiek

Francja przed rewolucją była monarchią absolutną. Władza królewska nie była ograniczona żadnym prawem, państwo natomiast - podobnie jak w całej Europie - utożsamiano z osobą władcy. Systemem społeczno-politycznym był feudalizm, którego rodowód sięgał średniowiecza. Zgodnie z nim, społeczeństwo francuskie było podzielone na stany. Pierwszym stanem było duchowieństwo; liczyło ono w przededniu rewolucji około 120 tysięcy członków. Do Kościoła należała jedna dziesiąta ziem uprawnych, dochody z tych włości płynęły jednak tylko do kiesy wysokich dostojników, a tymi mogli zostać tylko szlachcice, co tworzyło podziały w samym Kościele. Niższe duchowieństwo miało powody do niezadowolenia i było raczej przychylnie nastawione do koncepcji reform. Stanem drugim była szlachta. Liczyła ona około 180 tysięcy członków. I tu również istniały wewnętrzne podziały. Dostęp do dworu - a co...

Więcej o: Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Rewolucja francuska (1789 - 1795)

Historia, Historia powszechna, XVIII wiek

1. Przyczyny Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy: okres od czerwca 1789 do września 1791 - okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty) okres od września 1791 do sierpnia 1792 - okres funkcjonowania m. konstytucyjnej (okres legislatywy) okres od września 1792 do lipca 1794 - okres kształtowania się republiki i dyktatury Jakobinów (czas Konwentu) okres od lipca 1794 do końca 1975 - okres rządów termidoriańskich. Społeczeństwo francuskie prawnie podzielone było na 3 stany: duchowieństwo, szlachta i tzw. stan trzeci. W zasadzie, chociaż była to monarchia absolutna władzę sprawowano w imię średniowiecznej doktryny, że źródłem władzy królewskiej jest łaska boża, że każdy stan ma swoje uprawnienia i powinności, król stoi na straży całości. Monarcha był źródłem prawa i pierwszym wykonawcą praw królestwa. Prawa...

Więcej o: Rewolucja francuska (1789 - 1795)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów