Romantyzm

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia


Ocena powstania listopadowego w "Kordianie"

Język polski, Romantyzm

1. Niedojrzałość psychiczna powstańców - Kordian - pomysł spisku jako wytwór wybujałej wyobraźni romantycznej, która rozmija się z rzeczywistością (literacka oprawa spotkania spiskowców: maski, hasło, bliskość grobów królewskich) - niemożność zapanowania nad własną rozbudowaną imaginacją. 2. Niedojrzałość moralna powstańców - niemożność stworzenia nowej etyki walki - kodeks rycerski wykluczający podstęp, niepodważalność żołnierskiej przysięgi, narodowa tradycja czci dla króla-pomazańca silniejsza niż nakaz bezwzględnej walki z zaborcą, niemożność zapanowania nad przerażeniem okropnością planowanego czynu. 3. Izolacja społeczna spisku: - idea indywidualnego poświęcenia się jako odsunięcie i uniemożliwienie ogólnonarodowego zrywu; - demobilizujący śpiew Nieznajomego-Szatana ("wy" idźcie spać, "my" weźmiemy sztylety) - lud warszawski jako wrogi zaborcom, ale nie rozbudzony do czynu...

Więcej o: Ocena powstania listopadowego w "Kordianie"

Geneza i tło historyczne "Konrada Wallenroda".

Język polski, Romantyzm

1) Powstanie utworu"Konrad Wallenrod" ogłoszony został drukiem w 1828 r. Jego początki sięgają roku 1825, o czym świadczą listy poety do przyjaciół. Wtedy prawdopodobnie zrodził się pomysł (po klęsce dekabrystów). Utwór ukończony został w lipcu 1827 r. Motto zaczerpnął Mickiewicz z Machiawellego z dzieła "Książe" : "macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia trzeba być lisem i lwem". Wymowa tego motta jest bardzo ważna dla zrozumienia sensu "Konrada Wallenroda". Motto to orientuje czytelnika w problematyce utworu, wskazuje na zagadnienie taktyki walki. 2) Maska "Konrada Wallenroda"W utworze tym autor posłużył się tzw. maską historyczną, oczywiste był bowiem, że pisząc utwór w Rosji nie mógł mówić wprost o sytuacji Polski znajdującej się pod zaborami. Z tego właśnie powodu pisze on o trudnej sytuacji Litwy nękanej przez zaciekłego, krzyżackiego wroga, mając jednocześnie na myśli Polskę pod jarzmem zaborców....

Więcej o: Geneza i tło historyczne "Konrada Wallenroda".

Solpicowo - centrum polszczyzny. O roli etykiety w życiu mieszkańców Soplicowa.

Język polski, Romantyzm

Słowem, które bardzo często pojawia się w "Panu Tadeuszu" jest słowo ostatni, występuje już w tytule : "Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 w 12 księgach wierszem", ostatni klucznik, ostatni stolnik, ostatni serwis, ostatni co tak poloneza wodził. Tak częste używanie tego słowa nie jest przypadkowe. Mickiewicz zdawał sobie sprawę z tego, że szlachta - najważniejsza do tej pory grupa w państwie zaczyna schodzić z areny dziejowej. Z tego właśnie powodu pisząc "Pana Tadeusza" chciał oon ocalić typowe dla tej grupy zwyczaje i obyczaje. Opisał je w sposób szczegółowy i drobiazgowy.1) Staropolska gościnnośćPrzestrzegał ją szczególnie sędzia. Każdy gość przybywający do Soplicowa witany był bardzo serdecznie. Zajmowano się starannie nie tylko nim, ale tekże jego służbą i koniem. "Bo sędzia nigdy nie chciał, według nowej mody, odsyłać konie gościom Żydom do gospody". Żaden gość nie...

Więcej o: Solpicowo - centrum polszczyzny. O roli etykiety w życiu mieszkańców Soplicowa.

"Beniowski" jako poemat dygresyjny. Wymowa wybranych dygresji.

Język polski, Romantyzm

W "Beniowskim" Słowacki zawarł bardzo wiele dygresji np. a) dygresja na temat młodzieńczej miłości do Ludwiki Śniadeckiej b) dygresja na temat krytyków literackich c) dygresja na temat stosunków panujących na emigracji d) dygresja na temat własnej twórczości e) dygresja będąca jednocześnie ostrą polemiką z Mickiewiczem. a) Ludwika Śniadecka była pierwszą, wielką, młodzieńczą miłością Słowackiego. Dygresja na ten temat na charakter bardzo osobisty i pojawia się w pieśni IV. Jest ona uważana za jedną z najpiękniejszych w literaturze polskich elegii miłosnych. Rozpoczyna się ona od słów : "Bądź zdrowa - odejść nie mogę choć słyszę Wołające mnie duchy w inną stronę"Ludwikę nazywa on "kochanką pierwszych dni", "aniołem snów dziecinnych". O kobiecie tej mówi z wielką miłością i sentymentem. Zwraca uwagę na dużą rolę jaką odegrała ona w jego życiu.b) W dygresji poświęconej walce z krytykami i miernymi...

Więcej o: "Beniowski" jako poemat dygresyjny. Wymowa wybranych dygresji.

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów