XVI - XVII wiek

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Przekrój przez Średniowiecze i XVI - XVIII wieki w datach

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze, XVI - XVII wiek, XVIII wiek

 965- Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę 966- chrzest Polski 968-rozbicie najazdu Wichmana,  stojącego na czele Pomorzan , pomoc czeska 972-rozbicie wyprawy margrabiego Hodona,  atakującego Pomorze, bitwa pod Cedynią 977-śmierć Dobrawy 979-wyprawa nowego cesarza Ottona II na Polskę, następnie rozkład sojuszu polsko-czeskiego, powstają dwa nowe: polsko-niemiecki i czesko-wielecki; ślub Mieszka I z Odą, córką margrabiego Dytryka 990-prawdopodobnie Mieszko nadaje synowi, Bolesławowi, ziemię krakowską 992-śmierć Mieszka I, władzę obejmuje jego syn Bolesław ( syn Dobrawy ) 996-nowy cesarz Otton III dąży do stworzenia  uniwersalistycznej monarchii, złożonej z Włoch, Galii (Burgundia, Dolna Lotaryngia),Germanii i Sclavinii (państwa Polan) 997-śmierć Wojciecha, biskupa praskiego, podczas akcji misyjnej w Prusach 1000-zjazd gnieźnieński, utworzenie...

Więcej o: Przekrój przez Średniowiecze i XVI - XVIII wieki w datach

I bezkrólewie i Wolne elekcje

Historia, Historia Polski, XVI - XVII wiek

Wolna elekcja to wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu: wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. Pierwsza wolna elekcja w Polsce odbyła się w roku 1573 we wsi Kamion pod Warszawą. Później ustalono stałe miejsce, w którym odbywała się elekcja, była to wieś Wola pod Warszawą.   SYTUACJA : Polska na przełomie XVI i XVII w. była Rzeczpospolitą Polską Obojga Narodów. Struktura władzy w Rz. P. była dość przejrzysta. Na poziomie samorządu terytorialnego instytucje sprawowania władzy to sejmiki ziemskie i sądy podkomorskie. Na poziomie centralnym sejm walny złożony z trzech sejmujących stanów. Sejm stanowił prawo. Król stał na czele władz wykonawczych ( jakbyśmy dziś powiedzieli ), miał prawo...

Więcej o: I bezkrólewie i Wolne elekcje

Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku

Historia, Historia Polski, XVI - XVII wiek

W Polsce narastał konflikt pomiędzy Zygmuntem III Wazą a szlachtą. Król pragnął zreformować kraj wprowadzając monarchię dziedziczną i wzmacniając władzę królewską. Temu wszystkiemu towarzyszyła polityka wyznaniowa faworyzująca katolików, co doprowadziło do zmniejszenia się liczby protestanckich senatorów, nieuznawanie uchwał konfederacji warszawskiej oraz naciski na prawosławnych aby zatwierdzili postanowienia unii brzeskiej (1595/6), uznające papieża za zwierzchnika kościoła greckokatolickiego  1592 - umiera Jan III; Zygmunt staje się tytularnym królem Szwecji ale władzę w jego imieniu obejmuje rada senatorów pod przewodnictwem jego wuja Karola, księcia Sudermanii. Stopniowo szlachta szwedzka zaczyna okazywać coraz większą niechęć do Wazów polskich z racji ich ortodoksyjnej katolickości, nie chcieli się zgodzić na oddanie Rzeplitej północnej Estonii a także zawiedli...

Więcej o: Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku

Szlachecki ruch egzekucyjny w XVI w.

Historia, Historia Polski, XVI - XVII wiek

Ruch egzekucyjny, (znany także pod hasłem egzekucji praw, egzekucji dóbr, popularyści, zamoyczycy) - ruch polityczny średniej szlachty w XVI w., w Polsce (a później w Rzeczypospolitej Obojga Narodów), którego celem było przeprowadzenie reform. Reformy te zmierzały do umocnienia państwa i ograniczenia wpływów magnaterii i duchowieństwa. Ruch czasowo, choć nie zawsze, stawał się ważnym sojusznikiem króla Konflikt między Zygmuntem Augustem a stanem ziemiańskim dotyczył w istocie spraw szerszych. Szlachta występująca początkowo przeciwko poczynaniom dworu, stopniowo wypracowywała swój program polityczny. Ruch egzekucyjny skupił w połowie XVI wieku szerokie rzesze szlachty, a jego zwolennicy wychodzili z założenia, że ponad wszelką władzą w Królestwie stoi prawo. Domagali się więc przywrócenia go wszędzie tam, gdzie zostało ono przez panującego naruszone lub złamane. Ich...

Więcej o: Szlachecki ruch egzekucyjny w XVI w.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów