Gramatyka

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7


Części mowy - Rzeczownik

Język polski, Gramatyka

Rzeczownik - nazwa części mowy oznaczającej większość występujących statycznie obiektów i zjawisk oraz pojęć abstrakcyjnych, tworzącej podmiot w zdaniu. Rzeczowniki są nazwami osób,rzeczy, zwierząt, roślin, uczuć,zjawisk przyrody.  Odpowiadają na pytania kto? co? Rzeczowniki mogą odmieniać się według liczb i przypadków. Odmianę rzeczowników nazywamy deklinacją. W większości języków istnieje jakiś system klasyfikacji rzeczowników. Systemy te to zwykle system rodzajów (niewielka zamknięta liczba kategorii mająca duży wpływ na inne konstrukcje języka) lub system liczników (duża otwarta liczba kategorii mająca ograniczony wpływ na inne konstrukcje, np. przy liczeniu) albo klasy. Rodzaje: osobowe - ojciec, student, sportowiec, Włoch, nieosobowe - wszystkie poza nazwami osób, imiona własne - Warszawa, Wisła, Odra, pospolite - miasto, rzeka, żywotne -...

Więcej o: Części mowy - Rzeczownik

Części mowy - Modulant

Język polski, Gramatyka

Modulant - nieodmienna część mowy, znaczeniowo samodzielna, lecz nie wchodząca w związki składniowe (pozostająca poza strukturą wypowiedzenia lub wykazująca luźny związek z pozostałymi leksemami w zdaniu). Modulanty to klasa wyrazów, do której zaliczamy (szeroko rozumiane) tradycyjne partykuły oraz niektóre przysłówki. Modulanty wskazują stosunek mówiącego do wypowiadanej treści (za ich pomocą wyrażamy niedowierzanie, powątpiewanie, niezadowolenie, pragnienie itd.) Są to wyrazy, których usunięcie ze zdania nie powoduje zmiany zasadniczego znaczenia wypowiedzi, np. niestety, doprawdy, naturalnie, dopiero, rzekomo. Ze względu na ich zastosowanie wyróżniamy następujące typy modulantów: sytuujące waloryzujące modalne afektujące wprowadzające

Więcej o: Części mowy - Modulant

Części mowy - Przedimek

Język polski, Gramatyka

Przedimek - wyraz, który określa kategorię określoności lub nieokreśloności następującego po nim rzeczownika. W odróżnieniu od rodzajnika występuje w językach, które nie różnicują rodzaju gramatycznego. Przedimek może zostać użyty nie tylko przed rzeczownikiem, lecz także przed konstrukcją rzeczownikową, a niekiedy również przed przymiotnikiem lub liczebnikiem użytym rzeczownikowo. Przedimki dzielą się na określone i nieokreślone. W niektórych językach (np. walijskim, hebrajskim czy esperanto) występują jedynie przedimki określone. Przedimki w tłumaczeniach na język polski zwykle są pomijane.  

Więcej o: Części mowy - Przedimek

Części mowy - Wykrzyknik

Język polski, Gramatyka

Wykrzyknik to nieodmienna część mowy wyrażająca m.in. silne stany emocjonalne, uczucia oraz ujawniająca stan woli mówiącego (np. życzenia, rozkazy) bądź naśladująca dźwięki otaczającego świata. Inaczej mówiąc są to wyrazy służce do uwydatniania uczuć lub woli mówiącego oraz leksemy będące dźwiękową imitacją zjawisk otaczającego nas świata. Nazwy tej używa się w stosunku do różnych jednostek językowych, ponieważ ich zbiory są wyznaczane przez językoznawców na podstawie różnych kryteriów (np. zbiór wykrzykników wyznaczony na podstawie kryteriów składniowych będzie się różnił od zbioru wyznaczonego na podstawie kryteriów semantycznych czy pragmatycznych). Najczęściej przy wyznaczaniu wykrzykników spośród innych części mowy bierze się pod uwagę wszystkie trzy kryteria tj. semantyczne, składniowe i morfologiczne....

Więcej o: Części mowy - Wykrzyknik

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów