Gramatyka

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7


Części mowy - Zaimek

Język polski, Gramatyka

Zaimek jest częścią mowy zastępującą rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i przysłówki; odmiana danego zaimka i jego funkcja w zdaniu zależą od tego, którą część mowy zastępuje (zaimek rzeczowny zachowuje się tak, jak rzeczownik, przymiotny - jak przymiotnik, itd.). Klasyfikacja zaimków Odmiana zaimka zależy od tego, którą część mowy on zastępuje. Ze względu na "odziedziczony" rodzaj odmiany wyróżniamy w języku polskim następujące typy zaimków: odmienne - odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje po rzeczowniku - zaimek rzeczowny (ja, ty, my, wy, oni, kto, co, nic, ktoś) po przymiotniku - zaimek przymiotny (mój, twój; nasz, taki, który, inny, tamten, ta, ci) po liczebniku - zaimek liczebny (ile, tyle) nieodmienne po przysłówku - zaimek przysłowny (tak, tu, wtedy, gdzieś, tamtędy, kiedyś) Ze względu na...

Więcej o: Części mowy - Zaimek

Części mowy - Liczebnik

Język polski, Gramatyka

Liczebnik jest częścią mowy określającą liczbę lub kolejność. Niektóre liczebniki (np. główne) odmieniają się (przez przypadki i rodzaje), jednak zjawisko to uzależnione jest od typu liczebnika. Łączy się z rzeczownikiem, określa go. Podlega deklinacji. Liczebnik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, wyrażającą liczbę lub kolejność rzeczy, osób, zwierząt itp. (dwa, drugi ). Liczebniki mogą odmieniać się przez przypadki (dwa - dwóch, drugi - drugiego), liczby (drugi - drudzy) i rodzaje (druga - drugi ). Liczebniki dzielą się na kilka typów, z których każdy ma inną odmianę (np. liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, a zbiorowe - tylko przez przypadki; liczebniki ułamkowe są nieodmienne). W zdaniu liczebnik na ogół jest przydawką; może także pełnić funkcję orzecznika, czasem podmiotu lub dopełnienia. Odmiana i klasyfikacja...

Więcej o: Części mowy - Liczebnik

Części mowy - Przymiotnik

Język polski, Gramatyka

Przymiotnik to część mowy określająca cechy i właściwości ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk. Odpowiada na pytania jaki? jaka? jakie? Przymiotniki są zwykle odmienne przez liczby, rodzaje, a często też przypadki, podlegają stopniowaniu. Przymiotnik może w nich też pełnić funkcję rzeczownika. ("Robin Hood zabierał bogatym i dawał biednym" - przymiotniki "bogatym" i "biednym" użyte w roli rzeczowników). Przymiotnik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą własności rzeczy, osób, zwierząt, roślin, zjawisk itp. (drewniany, miły, wierny, czerwony, silny). Odmienia się przez przypadki (miły - miłego), liczby (miły - mili ) i rodzaje (miła - miły). W zdaniu przymiotnik na ogół jest przydawką; może także pełnić funkcję orzecznika, czasem podmiotu lub dopełnienia. Przymiotniki dzielimy na jakościowe i relacyjne. Jakościowe odnoszą się do cechy,...

Więcej o: Części mowy - Przymiotnik

Części mowy - Czasownik

Język polski, Gramatyka

Czasownik to nazwa części mowy przedstawiającej dziejące się czynności oraz niektóre stany i tworzącej w zdaniu orzeczenie. W języku polskim (oraz innych językach słowiańskich) zasadniczo wyróżnia się dwa sposoby (aspekty) oddawania czynności i stanów, wyrażane przez czasowniki: niedokonane, np. uczyć się, pracować, myć dokonane, np. nauczyć się, napracować, umyć   Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe formy czasownika, odmieniające się przez tryby (śpij - spałbym), czasy (śpi - spał), osoby (śpię - śpisz), liczby (śpi - śpią) i rodzaje (spał - spała). W zdaniu czasownik na ogół jest orzeczeniem; może także pełnić funkcję podmiotu, dopełnienia, przydawki oraz...

Więcej o: Części mowy - Czasownik

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów