Historia

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia


Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Kongres wiedeński - konferencja międzynarodowa przedstawicieli 16 największych państw europejskich, trwająca od 1 października 1814 r. do 9 czerwca 1815 r. w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnami napoleońskimi. Postanowienia: W sprawie Niemiec kongres postanowił utworzenie związku niemieckiego pod przewodnictwem Austrii. W skład związku wchodziło 35 państw. Organem zw. był parlament we Frankfurcie nad Menem. Wielka Brytania uzyskała nowe kolonie: Maltę i Cejlon. Austria zrezygnowała z Belgii, otrzymała w zamian Saltzburg, Lombardię, Wenecję. Belgię połączono z Holandią i utworzono jedno państwo zwane Niderlandią. Prusy utraciły ziemie Polskie III rozbioru, otrzymały poznańskie, Gdańsk , północną Saksonię , obszary nad Renem. R

Więcej o: Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

Polskie państwo podziemne

Historia, Historia Polski, II wojna światowa

Określenie to po raz pierwszy w okupowanym kraju pojawiło się na łamach Biuletynu Informacyjnego w dniu 13 stycznia 1944 roku. Jednym z celów rządu na emigracji było organizowanie i kierowanie ruchem oporu na ziemiach polskich. Najwcześniej zaczyna się tworzyć pion wojskowy - już we wrześniu 1939r. Powstaje szereg organizacji zbrojnych, których celem jest prowadzenie walki z Niemcami np. PLAN (Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa). Pierwszą ogr. powstającą w pewnym stopniu z inspiracji władz jest SZP (Służba Zwyciestwu Polski). Powstaje 27 września 1939 w Warszawie. Szefem zostaje gen. Michał Tokarzewski-Karasewicz. Łączy ona w sobie cele wojskowe oraz polityczne. Org. akcje bojowe i sabotażowe. Pod wpływem Sikorskiego ta org. zostaje rozwiązana, a na jej miejsce powst. ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) - 13 list'39r. Miała to być org. ponadpartyjna, grupuj

Więcej o: Polskie państwo podziemne

Polska w XX wieku do roku 1945

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny , II wojna światowa

Przed I wojną światową w polityce polskiej dominowały dwie orientacje. Zwolennicy orientacji rosyjskiej, gł. narodowi demokraci, uważali, że w przypadku zwycięstwa państw Ententy ziemie polskie będzie można zjednoczyć pod panowaniem Rosji i uzyskać daleko idącą autonomię. Zwolennicy orientacji austro-węgierskiej, tj. socjaliści i ugrupowania galicyjskie, sądzili, że zwycięstwo państw centralnych pozwoli na połączenie zaboru rosyjskiego z Galicją i utworzenie trzeciego członu monarchii habsburskiej (koncepcja trialistyczna). Po wybuchu wojny zwolennicy orientacji austro-węgierskiej 16 VIII 1914 w Krakowie powołali Naczelny Komitet Narodowy, który przystąpił do organizowania Legionów Polskich; J.Piłsudski rozbudowywał Polską Organizację Wojskową. Władze Austro- Węgier, ze względu na stanowisko Niemiec, zachowywały dwuznaczny stosunek do sprawy polskiej. Rosj

Więcej o: Polska w XX wieku do roku 1945

Polska w dobie rozbicia dzielnicowego

Historia, Historia Polski, Średniowiecze

Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) jest okresem w historii Polski trwającym umownie od śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 do koronacji Władysława Łokietka w 1320. Rozbicie dzielnicowe przyczyniło się do wzmocnienia tendencji odśrodkowych w państwie Piastów, wzrostu roli możnowładztwa i Kościoła oraz trwałego odejścia ziem Pomorza oraz Śląska. Statut Krzywoustego był swego rodzaju konstytucją (ustawa zasadnicza). Regulował on sposób przejmowania władzy oraz kompetencje księcia princepsa zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i uprawnienia do sprawowania władzy w wewnątrz kraju. Rządy - sposób sprawowania władzy w ramach istniejących praw i poprzez istniejące instytucje. Polityka - kierunek aktywności gospodarczej , społecznej , publicz

Więcej o: Polska w dobie rozbicia dzielnicowego

Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106-1138 )

Historia, Historia Polski, Średniowiecze

W 1085 władza Władysława Hermana w Polsce została zagrożona poprzez koronację Wratysława II na króla Czech i Polski, oraz sojusz tego ostatniego z królem węgierskim Władysławem I. Władca polski zmuszony był przywołać z węgierskiego wygnania Mieszka Bolesławowica, jedynego syna Bolesława II Szczodrego i dziedzica korony polskiej. Za cenę uznania swojej władzy Herman powierzył mu prawdopodobnie dzielnicę krakowską. Sytuację księcia polskiego komplikował dodatkowo brak własnego dziedzica - pierworodny syn Zbigniew nie mógł być brany pod uwagę ponieważ pochodził z nieuznanego przez kościół małżeństwa. Jak pisze anonim zwany Gallem w swojej Chronica Polonorum Herman i Judyta wyprawili do sanktuarium św. Idziego w Saint-Gilles w Prowansji poselstwo z darami wotywnymi (m. in. złoty posążek wielkości dzi

Więcej o: Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106-1138 )

pierwsza  |  ...  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów