Historia Polski

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia


Ruch robotniczy

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa

Robotniczy ruch w Polsce, w połowie XIX w. na znajdujących się pod zaborami ziemiach polskich rozwinął się ruch robotniczy wyrażający się w żywiołowych wystąpieniach, strajkach, manifestacjach ulicznych, głodówkach itp. Najwcześniej rozwinął się w zaborze pruskim. Socjalizm i ruch robotniczy. Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego. ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich. Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego, które z jednej strony były poddane brutalnej rusyfikacji, z drugiej strony następował szybki rozwój ośrodków przemysłowych: Warszawa, Łódź, Białystok, okręg śląsko - dąbrowski, staropolskie zagłębie przemysłowe. Rozwój przemysłu w Polsce spowodowany był 2 czynnikami ; 1. Olbrzymi rynek zbytu na...

Więcej o: Ruch robotniczy

Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

Historia, Historia Polski, Średniowiecze

Należące do feudała gospodarstwo, posługiwało się głównie darmową, przymusową pracą chłopa pańszczyźnianego. Statuty piotrkowskie i toruńskie doprowadziły do zwiększenia wyzysku chłopstwa, co z biegiem czasu zaczęło wywierać negatywny wpływ. Na przełomie XVII i XVIII wieku doszło do kryzysu gospodarki folwarcznej, wywołanej spadkiem cen na produkty rolnicze. Nie udało się go właściwie przezwyciężyć mimo powiększania areału gospodarstw i wymiaru pańszczyzny. Folwark pańszczyźniany to wielkie gospodarstwo rolne (szlacheckie) oparte na pańszczyźnianej pracy chłopa, przymusowej i bezpłatnej nastawionej na eksport. Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce był uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Geneza folwarku pańszczyźnianego w Polsce wiązała się z zakończeniem wojny trzynastoletniej z Krzyżakami (II Pokój Toruński-1466r.), kiedy między innymi Polska odzyskała Pomorze...

Więcej o: Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Okres napoleoński przyniósł Europie szereg nowych idei i rozwiązań ustrojowych. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie przez Napoleona nowego Kodeksu Cywilnego. 1. Wszyscy obywatele byli równi wobec prawa 2. Wszyscy byli wolni osobiście 3. Nienaruszalność prawa własności Stwierdzono, że wszelka własność jest prawem nienaruszalnym i świętym. Własność rozumiano w sposób rzymski ( rozszerzenie osobowości, własność jest podstawą wolności i wartością ) Europa napoleońska przyniosła wolność i własność. Kodeks napoleoński znosił własność podzieloną ( różne osoby mają różne uprawnienia do tej własności ) na rzecz własności pełnej, prywatnej. Kodeks wprowadził również świecki charakter małżeństwa, a więc śluby cywilne i rozwody. W warunkach polskich akta stanu cywilnego były prowadzone przez kościół. Kodeks napoleoński...

Więcej o: Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy

Reformacja w europie w XVI wieku. Wojny religijne.

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVI - XVII wiek

W Niemczech i ogólnie w środkowej Europie co najmniej od II poł. XIV w. rozwijały się, pod wpływem idei Wyclifa a następnie Husa, dyskusje o potrzebie reformy Kościoła, powszechne było też przekonanie o zepsuciu jego elit w szczególności dworu papieskiego. Główne żądania reformatorów dotyczyły: przyjmowania komunii świętej w dwóch postaciach, zniesienia celibatu duchownych i rezygnacji Kościoła z posiadania majątku. Przyczyną bezpośrednią było rozpowszechnienie tez Marcina Lutra dotyczących odpustów. Sytuacja, w jakiej doszło do reformy chrześcijańskiej. W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu (w miejsce dawnych zobowiązań stanowych)-szczególnie armia. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszy poczucie winy. Ludzie boją się, że osiągana zamożność (nie zawsze...

Więcej o: Reformacja w europie w XVI wieku. Wojny religijne.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów