Historia Polski

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia


Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

Historia, Historia Polski, II wojna światowa

Samozwańczy tymczasowy organ władzy wykonawczej w Polsce po II wojnie światowej, działający od 20 lipca 1944 do 31 grudnia 1944, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej - pomiędzy przesuwającą się linią frontu sowiecko-niemieckiego a Linią Curzona. PKWN został powołany w Moskwie (zob. rząd marionetkowy) i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. Zdominowany był przez komunistów polskich i realizował politykę ZSRR w Polsce. Na powstanie PKWN mieli dominujący wpływ komuniści z Centralnego Biura Komunistów Polskich, jednak ostateczną decyzję o jego powstaniu podjął Józef Stalin.  Komuniści powoli dążą do przejęcia władzy. W styczniu'44 roku powstaje Centralne Biuro Komunistów Polskiech z S.Zawadzkim na czele. Byli oni nieufni wobec PPR, chcieli być instytucją nadrzędną. Odpowiadali za politykę komunistów w ZSRR, armię Berlinga i Zw. Patriotów Polskich....

Więcej o: Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)

Powstanie niepodległej Polski

Historia, Historia Polski, XIX wiek i I Wojna Światowa, Okres międzywojenny

Kwestia niepodległej Polski była postanowiona, ale utworzenie państwa było trudne. Podział na trzy państwa. Różny okres wyzwolenia. W każdym zaborze różne ośrodki władzy. Dlatego proces ten zajmował dużo czasu. Najwcześniej ziemie zaboru austriackiego. Zaczęły się walki o granicę w galicji między Polską a Ukrainą. Ukraińcy chcieli ten obszar włączyć do siebie. 1 litopada 1918 ukraińcy zajmują Lwów. Proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Niezgadzają się Polacy. Po trzech tygodniach walk Polacy wypierają Ukraińców. Walczących polaków wspierają odziały z galicji zachodniej w tym młodzież.  Najpóźniej wyzwolił się zabór Pruski. 27 grudnia 1918 wybócha powstanie Wielkopolskie (spontanicznie)Zaczęło się gdy Paderewski zatrzymał się w Poznańiu w drodze dw W-wy. Ogromna radość Polaków. Niemcy zrywają polskie flagi co wywołuje oburzenie...

Więcej o: Powstanie niepodległej Polski

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVI - XVII wiek

Po europejskiej wojnie trzydziestoletniej Szwecja usadowiła się mocno na południowych wybrzeżach Bałtyku, miała wielkie bezczynne armie i puste kasy królewskie. Sprawą zasadniczą dla Szwedów stało się więc uruchomienie tychże armii, celem zdobycia łupów na żołd dla nich. Takim łatwym łupem wydawała się być Rzeczpospolita, wyczerpana po wojnach z Kozakami Chmielnickiego i Rosją. Poza tym Szwedzi kontrolowali handel na prawie całym wybrzeżu Bałtyku, prócz Pomorza, więc jego zdobycie pozwoliłoby Szwedom na rozszerzenie wpływów z handlu. Do tego cały czas ciążyły na wzajemnych stosunkach roszczenia polskich Wazów do tronu szwedzkiego. Wazowie polscy oprócz tytułu "król polski", używali na pieczęciach i dokumentach, tytulatury królów Szwecji. W takich okolicznościach Hieronim Radziejowski, niegdyś potężny magnat w Polsce, później wydziedziczony i...

Więcej o: Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Kongres wiedeński - konferencja międzynarodowa przedstawicieli 16 największych państw europejskich, trwająca od 1 października 1814 r. do 9 czerwca 1815 r. w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnami napoleońskimi. Postanowienia: W sprawie Niemiec kongres postanowił utworzenie związku niemieckiego pod przewodnictwem Austrii. W skład związku wchodziło 35 państw. Organem zw. był parlament we Frankfurcie nad Menem. Wielka Brytania uzyskała nowe kolonie: Maltę i Cejlon. Austria zrezygnowała z Belgii, otrzymała w zamian Saltzburg, Lombardię, Wenecję. Belgię połączono z Holandią i utworzono jedno państwo zwane Niderlandią. Prusy utraciły ziemie Polskie III rozbioru, otrzymały poznańskie, Gdańsk , północną Saksonię , obszary nad Renem. Rosja otrzymała większością Księstwa Warszawskiego. Przywrócono rozdrobnienie Włoch....

Więcej o: Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

pierwsza  |  ...  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów