Historia powszechna

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia


Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Historia, Historia powszechna, XVI - XVII wiek, XVIII wiek

Amerykę północną kolonizowały w zasadzie cztery kraje: Hiszpania, Holandia, Anglia i Francja. Hiszpanie zajęli jednak tylko Meksyk i południową część obecnych USA (Kalifornia, Teksas), zresztą nawet dziś łatwo zauważyć wpływy kultury hiszpańskiej na tamtych terenach, na przykład wiele miast ma hiszpańskie nazwy, jak San Francisco czy Los Angeles. Holendrzy z kolei założyli w XVII wieku kolonie zwane Nowymi Niderlandami, jednak po przegranej wojnie z Anglią musieli ustąpić. Ameryka została więc skolonizowana przez dwa wielkie mocarstwa europejskie: Anglię i Francję. Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/5 ludności stanowili angielscy emigranci. Od początku...

Więcej o: Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XVI - XVII wiek

Po europejskiej wojnie trzydziestoletniej Szwecja usadowiła się mocno na południowych wybrzeżach Bałtyku, miała wielkie bezczynne armie i puste kasy królewskie. Sprawą zasadniczą dla Szwedów stało się więc uruchomienie tychże armii, celem zdobycia łupów na żołd dla nich. Takim łatwym łupem wydawała się być Rzeczpospolita, wyczerpana po wojnach z Kozakami Chmielnickiego i Rosją. Poza tym Szwedzi kontrolowali handel na prawie całym wybrzeżu Bałtyku, prócz Pomorza, więc jego zdobycie pozwoliłoby Szwedom na rozszerzenie wpływów z handlu. Do tego cały czas ciążyły na wzajemnych stosunkach roszczenia polskich Wazów do tronu szwedzkiego. Wazowie polscy oprócz tytułu "król polski", używali na pieczęciach i dokumentach, tytulatury królów Szwecji. W takich okolicznościach Hieronim Radziejowski, niegdyś potężny magnat w Polsce, później wydziedziczony i...

Więcej o: Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, XIX wiek i I Wojna Światowa

Kongres wiedeński - konferencja międzynarodowa przedstawicieli 16 największych państw europejskich, trwająca od 1 października 1814 r. do 9 czerwca 1815 r. w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnami napoleońskimi. Postanowienia: W sprawie Niemiec kongres postanowił utworzenie związku niemieckiego pod przewodnictwem Austrii. W skład związku wchodziło 35 państw. Organem zw. był parlament we Frankfurcie nad Menem. Wielka Brytania uzyskała nowe kolonie: Maltę i Cejlon. Austria zrezygnowała z Belgii, otrzymała w zamian Saltzburg, Lombardię, Wenecję. Belgię połączono z Holandią i utworzono jedno państwo zwane Niderlandią. Prusy utraciły ziemie Polskie III rozbioru, otrzymały poznańskie, Gdańsk , północną Saksonię , obszary nad Renem. Rosja otrzymała większością Księstwa Warszawskiego. Przywrócono rozdrobnienie Włoch....

Więcej o: Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

Polska i Litwa w dobie pierwszych Jagiellonów

Historia, Historia Polski, Historia powszechna, Średniowiecze

Ludwik I Wielki węg. Lajos I Nagy,(ur. 5 marca 1326 w Wyszehradzie, zm. 10 września 1382 w Trnawie) - król Węgier w latach 1342-1382, oraz król Polski (jako Ludwik Węgierski) w latach 1370-1382. Ludwik pochodził z rodu Andegawenów d'Anjou (gałąź Kapetyngów) - dynastii rządzącej Węgrami od 1308 do 1382. Jego ojcem był król Węgier Karol Robert, a matką Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława I Łokietka i siostra Kazimierza III Wielkiego. Elżbieta była głównym doradcą Ludwika, a jej pozycja na Węgrzech była bardzo silna. 1. Rządy Ludwika Andegaweńskiego (1370 -1382) Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie naruszy istniejącego...

Więcej o: Polska i Litwa w dobie pierwszych Jagiellonów

pierwsza  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  ...  |  ostatnia

  

Ebooki edukacyjne

Dobre wypracowania
Jak samodzielnie pisać wypracowania i otrzymywać z nich wysokie oceny bez większego wysiłku?

Jak zdać egzamin?
Poznaj metody i sztuczki, aby bezstresowo i zawsze pozytywnie zdać każdy egzamin!

Techniki pamięciowe dla każdego
Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Szybka nauka języków obcych
Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Szybka nauka
93 specjalne ćwiczenia, dzięki którym nauka nie będzie sprawiać Ci problemów